4 ขั้นตอน เตรียมความพร้อมรีโนเวทบ้าน

 • 4 ขั้นตอน เตรียมความพร้อมรีโนเวทบ้าน 4 ขั้นตอน เตรียมความพร้อมรีโนเวทบ้าน
  บ้านที่อยู่อาศัยผ่านร้อนผ่านหนาวมานานหลายปีอาจจะถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมสภาพให้หายทรุดโทรม หรือเปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัย และเหมาะกับความต้องการใช้งานมากขึ้น ก่อนจะเริ่มต้นลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านครั้งใหญ่ เราควรเตรียมตัวให้พร้อมกับขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

  • สำรวจรอบบ้าน
  ลองสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ในบ้านและนอกบ้าน เพื่อให้สามารถซ่อมแซมปรับปรุงได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยสามารถทำรายการแต่ละพื้นที่หรือห้องต่างๆ ไว้ อย่างละเอียดเกี่ยวกับส่วนที่ต้องการรีโนเวท ด้วยแนวทางการตรวจสอบบ้าน ประกอบด้วย
  – โครงสร้างบ้าน เราสามารถสังเกตรอยร้าวหรือรอยแตกกะเทาะของโครงสร้าง โดยสำรวจด้วยตาเปล่า หรือจะใช้เครื่องมือการวัดดิ่ง ฉากช่วยตรวจสอบให้โครงสร้างอยู่ในแกนตั้งฉาก ไม่เอนเอียงได้ ซึ่งงานโครงสร้างแบ่งเป็นโครงสร้างใต้ดิน ได้แก่ ฐานราก เสาเข็ม ตอม่อ และโครงสร้างบนดิน ได้แก่ เสาคาน พื้น และผนังรับน้ำหนัก โดยรอยร้าวที่พบสามารถบอกถึงปัญหาและความรุนแรงของปัญหาได้เบื้องต้น
  เช่น รอยร้าวผนังแนวเฉียงที่เกิดจากการการทรุดตัวหรือการต่อเติมอาคารผิดหลัก ส่วนรอยร้าวแตกลึกที่เสาจนเห็นเหล็กในเนื้อคอนกรีตชัดเจนสะท้อนถึงการรับน้ำหนักของเสาที่มากเกินไป หรือรอยร้าวแนวดิ่งกลางคานแสดงว่า คานรับน้ำหนักมากเกินไปจนแอ่นตัว ขณะที่รอยร้าวที่ปลายคาน เสาข้อปล้อง และรอยร้าวแนวยาวที่พื้นบอกถึงการทรุดตัวไม่เท่ากันของฐานราก
  – โครงหลังคา การตรวจสอบหลังคาต้องให้ความใส่ใจ ทั้งกระเบื้องมุงหลังคาให้ได้ตรงระดับ และระยะความห่างระหว่างแถวสม่ำเสมอ ไม่ให้มีการยุบตัวหรือแตกร้าว และตรวจสอบฝ้าเพดานไม่ให้มีร่องรอยของคราบรั่วซึม เพราะการแก้ไขซ่อมแซมงานหลังคาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ จึงควรปรับปรุงซ่อมแซมให้เรียบร้อยทั้งภายนอกและภายในหลังคา รวมถึงฝ้าเพดานให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้เป็นอย่างดี
  – พื้นบ้าน การสำรวจพื้นบ้านไม่เฉพาะแค่ภายในบ้าน แต่ควรสำรวจพื้นทางเดินรอบบ้าน ซึ่งใช้โครงสร้างเสาเข็มแยกจากตัวบ้าน โดยเน้นมองหารอยแตก รอยแยกที่ต้องซ่อมแซม โดยเฉพาะพื้นรอบบ้านที่ไม่มีเสาเข็มรองรับ รวมถึงพื้นหญ้าและพื้นดินที่สามารถยุบตัวได้หากใช้งานเป็นระยะเวลานาน

  อ้างอิงเนื้อหา และรูปภาพจาก
  https://www.ddproperty.com/ข่าวอสังหาริมทรัพย์-บทความ/2017/10/161668/4
  • Admin
  • พฤหัสที่ 25 มีนาคม 2564
  • 1 Views